วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

คําขวัญวันแม่แห่งชาติ 2557 และปีอื่นๆที่ผ่านมา

คำขวัญวันแม่2557 : สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานคำขวัญ วันแม่แห่งชาติปี 2557 

รักเรียน รู้งาน 
ถนอมบ้านเมืองไทย 
ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่

  
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ.2557 ความว่า ' รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่ '


คำขวัญวันแม่ ปีที่ผ่านมา

คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2556
คำโบราณว่าดูนางดูอย่างแม่   คือคำแปลว่าแม่ดีมีลูกเด่น 
จะชายหญิงรู้ชั่วดีมีกฎเกณฑ์    เพราะจัดเจนแบบอย่างในทางดี


คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2555

มือของแม่นั้น คือ มือช่างปั้น ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลาอยากให้เป็นงานดีที่งามเงาอยู่ที่คอยขัดเกลาแต่เบามือ

คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2554

เพลงชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำ 
ให้จดจำจารึกใจไว้ทุกส่วน 
จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล 
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี 

คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2553

แผ่นดินนี้แม่ของลูกใช้ปลูกข้าว 
กี่แสนก้าวที่เดินซ้ำย่ำหว่านไถ 
บำรุงดินจนอุดมสมดังใจ 
หวังนาไทยเป็นของไทยไปนิรันดร์

คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2552

แผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายสร้าง 
เคยทอดร่างลงถมถิ่นแผ่นดินแม่ 
ขอลูกไทยรักษามั่นไม่ผันแปร   
เป็นไทยแท้มิใช่ไทยแต่ในนาม


คำขวัญวันแม่ ปี 2551

เมื่อเกิดมาอาศัยถิ่นแผ่นดินไหน
ควรมีใจกตัญญูรู้คุณถิ่น
หากคนไทยรู้ตอบแทนคุณแผ่นดิน
จักไม่มีวันสิ้นแผ่นดินไทย'


คำขวัญวันแม่ ปี 2550

ข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณ
คือตำนานความอุดมสมบูรณ์สิน
ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรักแผ่นดิน
ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย


คำขวัญวันแม่ ปี 2549

รักในหลวงพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง
รักบ้านเมืองจงน้อมใจให้สร้างสรรค์
ใส่สีเดียวแล้วใจเดียวกลมเกลียวกัน
รักเช่นนั้นชาติของตนจึงพ้นภัย


คำขวัญวันแม่ ปี 2548

ดุจดังแม่ผู้ประเสริฐบังเกิดเกล้า
เลี้ยงเราทุกคนมาจนใหญ่
ทุกคำข้าวคือสินแผ่นดินไทย
ควรตรองใจทดแทนคุณแผ่นดิน


คำขวัญวันแม่ ปี 2546

สามร้อยหกสิบห้าวันคือวันแม่
มิใช่แค่วันใดให้นึกถึง
สม่ำเสมอสมัครจิตคิดคำนึง
เหมือนแม่ซึ่งรักลูกครบทุกวัน


คำขวัญวันแม่ ปี 2545

แม่คือพระประจำอยู่ในบ้าน
บูชาท่านไว้เถิดเกิดมิ่งขวัญ
พระคุณแม่เลิศล้ำเกินรำพัน
แม่จึงเป็นคนสำคัญทุกวันไป


คำขวัญวันแม่ ปี 2544

พระองค์แรกผู้แสนดีให้ชีวิต
ครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษา
หมอคนแรกผู้ถือช้อนคอยป้อนยา
รวมคุณค่านี้ได้แก่แม่เราเอง

Share this

สำหรับผู้ที่อยากหาเกมใหม่ๆ https://www.facebook.com/Crazykornoni/

0 Comment to "คําขวัญวันแม่แห่งชาติ 2557 และปีอื่นๆที่ผ่านมา"

แสดงความคิดเห็น